JUDr. Michal Kalenský
společník

V roce 2011 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 2014 složil státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal akademický titul „JUDr.“ Od roku 2015 působí jako samostatný advokát a insolvenční správce. V roce 2019 přistoupil do nově vznikající advokátní kanceláře K2 Legal, s.r.o., ve které působí jako partner. V praxi se specializuje především na právo nemovitostí, insolvence a korporátní právo.

JUDr. Lukáš Klicpera
společník

V roce 2009 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2012 složil tamtéž státní rigorózní zkoušku, tedy získal akademický titul „JUDr.“ Od stejného roku vykonává advokátní praxi. V roce 2019 stál u vzniku advokátní kanceláře K2 Legal s.r.o., ve které dodnes působí jako partner. V praxi se specializuje především na stavební právo a development, právo veřejných zakázek a právo komplexních závazkových vztahů.

Ing. Nikola Hurdová
office managerka

V roce 2012 vystudovala Vysokou školu finanční a správní a získala akademický titul Ing. Součástí týmu advokátní kanceláře K2 Legal je od roku 2020, kde působí na pozici office managerky.

Mgr. Václav Hebký
spolupracující advokát

V roce 2011 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2015 vykonává advokátní praxi. S kanceláří spolupracuje od 2019. V praxi se specializuje především na trestní právo, soudní spory, insolvence či svěřenské fondy.

Mgr. Blanka Schneiderová
spolupracující advokátka

V roce 2009 vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V advokacii působí od roku 2008, jako samostatná advokátka pak od roku 2013. S kanceláří spolupracuje od června 2021. V praxi se specializuje především na rodinné právo, právo nemovitostí, soudní spory a závazkové právo.

Mgr. Šárka Krejčíčková
spolupracující advokátka

V roce 2019 vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2023 vykonává advokátní praxi. Součástí týmu kanceláře je od dubna 2021. V praxi se specializuje zejména na oblasti obchodního práva, spotřebitelského práva, vymáhání pohledávek a veřejných zakázek.

Mgr. Daniel Kočí
advokátní koncipient

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V kanceláři působí již od dob svých studií. V rámci kanceláře se věnuje zejména oblasti nemovitostí, bytového spoluvlastnictví, stavebního práva a vymáhání pohledávek.

Mgr. Karolína Janiková
právník

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci kanceláře působí od září 2019, kde se specializuje zejména na oblast evropského práva.

Marie Šmejkalová BA
paralegal

Vystudovala mezinárodní vztahy na King’s College London. V současné době je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V kanceláři působí od října 2020 na pozici paralegal, kde získává generální praxi.

Táňa Vondřichová
paralegal

Od roku 2021 je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V kanceláři působí od října 2022 na pozici paralegal, kde získává generální praxi.

Jakub Jahoda
paralegal

Od roku 2023 je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V kanceláři působí od února 2024 na pozici paralegal, kde získává generální praxi.