JUDr. Michal Kalenský
společník

V roce 2011 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 2014 složil státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal akademický titul „JUDr.“ Od roku 2015 působí jako samostatný advokát a insolvenční správce. V roce 2019 přistoupil do nově vznikající advokátní kanceláře K2 Legal, s.r.o., ve které působí jako partner. V praxi se specializuje především na právo nemovitostí, insolvence a korporace.

JUDr. Lukáš Klicpera
společník

V roce 2009 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2012 složil tamtéž státní rigorózní zkoušku, tedy získal akademický titul „JUDr.“ Od stejného roku vykonává advokátní praxi. V roce 2019 stál u vzniku advokátní kanceláře K2 Legal s.r.o., ve které dodnes působí jako partner. V praxi se specializuje především na stavební právo a development, právo veřejných zakázek a právo komplexních závazkových vztahů.

Ing. Nikola Hurdová
office managerka

V roce 2012 vystudovala Vysokou školu finanční a správní a získala akademický titul Ing. Součástí týmu advokátní kanceláře K2 Legal je od roku 2020, kde působí na pozici office managerky.

Mgr. Daniel Kočí
advokátní koncipient

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V kanceláři působí již od dob svých studií. V rámci kanceláře se věnuje zejména oblasti nemovitostí, bytového spoluvlastnictví, stavebního práva a vymáhání pohledávek.

Mgr. Šárka Krejčíčková
advokátní koncipientka

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Součástí týmu kanceláře je od dubna 2021. Specializuje se zejména oblasti obchodního práva, spotřebitelského práva, vymáhání pohledávek a veřejných zakázek.

Mgr. Karolína Janiková
právník

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci kanceláře působí od září 2019, kde se specializuje zejména na oblast evropského práva.

Marie Šmejkalová BA
paralegal

Vystudovala mezinárodní vztahy na King’s College London. V současné době je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V kanceláři působí od října 2020 na pozici paralegal, kde získává generální praxi.