Máte-li zájem o právní služby, kontaktujte nás, prosím, telefonicky nebo e-mailem. Poté obvykle následuje osobní schůzka, na které se domluvíme na podmínkách a způsobu vzájemné spolupráce. Na této schůzce mimo jiné uzavřeme smlouvu o poskytování právních služeb, jejíž návrh je ke stažení zde.

Je osobní schůzka nutná?

Přestože Vás rádi osobně poznáme, není schůzka nezbytnou podmínkou naší spolupráce. Pokud se však jedná o složitější případ, je vždy vhodnější se osobně sejít, neboť se tak lépe seznámíme s Vaší záležitostí. Ideální je, když nám na první schůzce současně předáte kopie dokumentů, které se vztahují k Vaší věci (např. rozhodnutí, smlouvy, výzvy apod.). Jestliže si nejste jisti tím, zda bude pro nás nějaký dokument relevantní či nikoli, tak je lepší toho vzít raději více než méně. Pokud nemáte možnost zajistit kopie dokumentů, nic se neděje, kopie si z nich uděláme sami.

Hodinová odměna

Klademe důraz na to, aby byla odměna za poskytování právních služeb pro Vás maximálně transparentní a abyste měli kontrolu nad cenou právních služeb. Vždy se proto předem dozvíte, jakým způsobem bude odměna za poskytování právních služeb účtována.

Nejčastěji je s klienty sjednávána odměna hodinová. Hodinová sazba se pohybuje v rozmezí 2.000,- Kč  2.500,- Kč bez DPH, a to v závislosti na konkrétních okolnostech případu.

Jedním z kritérií, které určuje výši hodinové sazby, je i předpokládaný rozsah hodin práce (zpravidla čím je případ více časově náročnější, tím je hodinová sazba nižší). Rovněž v případě dlouhodobé spolupráce se odměna pohybuje na spodní hranici naší hodinové sazby.

Jak účtujeme čas?

V případě hodinové odměny je odpracovaný čas přehledně evidován, a to společně s popisem konkrétních vykázaných činností. Tento přehled Vám předložíme jako přílohu faktury.

Čas účtujeme reálný se zaokrouhlením na celých pět minut. Nepoužíváme tedy metodu účtování „za každou započatou hodinu/půlhodinu“. Například pokud nějaká činnost trvá 18 minut, účtujeme pouze 20 minut. Pokud budete mít v průběhu fakturace k předložené evidenci odpracovaného času nějaké dotazy či připomínky, rádi Vám poskytneme bližší vysvětlení.

Jsme si vědomi toho, že byste rádi znali namísto hodinové sazby celkovou částku, kterou vynaložíte za právní služby. Proto Vám v případě Vašeho zájmu pro představu sdělíme předpokládaný rozsah hodin práce. Rovněž je možné se domluvit, že Vás budeme informovat v případě překročení určitého počtu hodin, popř. částky.

Jak probíhá fakturace?

Fakturace probíhá zpravidla měsíčně, přičemž splatnost faktury činí 15 dnů od vystavení. Fakturace tedy probíhá průběžně, nikoli až po skončení případu.

Jaké úkony obvykle účtujeme?

  • schůzka s klientem nebo protistranou,
  • jednání u soudu, popř. u jiného orgánu,
  • telefonická či e-mailová komunikace s klientem či jinými osobami, pokud se týká poskytování právních služeb,
  • seznámení se s podklady (dokumenty) a jejich posouzení a analýza,
  • příprava právních dokumentů (např. smlouvy, žaloby, vyjádření, stanoviska).

Kdy účtujeme sníženou sazbu?

V některých případech nám nepřijde fér účtovat klientům plnou hodinovou sazbu. Proto současně nabízíme sníženou sazbu ve výši 1.000,- Kč/1 hodina bez DPH. Touto sazbou jsou účtovány zejména následující úkony:

  • čas strávený cestou ze sídla advokátní kanceláře do místa, kde jsou poskytovány právní služby, a zpět (např. jednání u klienta, cesta na soud),
  • čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem.