S ČÍM VÁM POMŮŽEME

Oblast insolvencí a restrukturalizací patří ke stěžejním oblastem naší právní praxe. Máme zkušenosti s řešením úpadkové situace právnických i fyzických osob, a to především ve formě oddlužení a konkursů. Členy našeho týmu jsou i insolvenční správci, kteří byli ustanoveni do funkce ve více než tisíci insolvenčních případech. Jejich praktické zkušenosti využíváme při řešení případů našich klientů. Dále poskytujeme konzultace a právní služby v mimosoudních a eventuálně i v soudních řízeních. Zastupujeme jak věřitele, tak i dlužníky. Na základě informací poskytnutých klientem vyhodnotíme případ podle konkrétních okolností a doporučíme pro klienta nejvhodnější řešení. 

  • zpracování věřitelského či dlužnického insolvenčního návrhu (s výjimkou návrhů na povolení oddlužení, které naše kancelář nezpracovává, ale přípravu těchto návrhů zajišťuje partnerská insolvenční kancelář CURATORES v.o.s.)
  • obrana klientů proti neoprávněně podanému návrhu na zahájení insolvenčního řízení
  • přihlašování pohledávek věřitelů do insolvenčních řízení
  • zastupování věřitelů či dlužníků v insolvenčních řízeních (včetně zastoupení na přezkumném jednání, schůzi věřitelů, jednání věřitelského výboru, jednání s insolvenčním správcem)
  • poradenství a zastupování v incidenčních sporech
   (např. žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky, odpůrčí žaloby)

KOLIK VÁS TO BUDE STÁT

Odměna za právní služby je účtována zpravidla dle hodinové sazby 2 500 až 3 500 Kč bez DPH. Bližší informace o účtování hodinovou sazbou jsou dostupné zde.

Orientační ceny některých úkonů:

  • zpracování věřitelského či dlužnického insolvenčního návrhu (s výjimkou návrhu na povolení oddlužení) – od 10 000 Kč bez DPH
  • přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení – od 7 000 Kč bez DPH/přihláška (odvíjí se od počtu a charakteru přihlašovaných pohledávek, náročnosti a množství podkladů)

Související články

Oddlužení

Ocitli jste se v těžké finanční situaci, kdy nejste schopni splatit své peněžité dluhy? V takové situaci připadá v úvahu oddlužení (tzv. osobní bankrot). Existují dvě formy oddlužení, a to jednak v podobě plnění splátkového...

číst více

reference

S advokátní kanceláří K2 Legal, resp. s jejím společníkem JUDr. Kalenským, spolupracujeme mnoho let a musím říct, že s poskytnutými službami jsme byli vždy spokojeni. Právní služby týkající se insolvence, vymáhání pohledávek a práva obchodních společností byly poskytnuty na vysoké odborné úrovni a za rozumnou cenu. Dále oceňujeme, že právní aspekt případů nám byl vysvětlen, byly nám předestřeny varianty dalšího postupu a my se tak mohli rozhodnout, jakým směrem se v jednotlivých kauzách vydat.

Mgr. Pavel Matějíček

V naší společnosti jsme řešili problematiku související s tím, že se náš smluvní partner dostal do insolvenčního řízení. Využili jsme proto služeb advokátní kanceláře K2 Legal, konkrétně JUDr. Michala Kalenského, se kterým jsme konzultovali další postup. Přínos jeho služeb spatřujeme především v tom, že je současně i insolvenčním správcem, a proto jsme byli informováni, jak se k našim otázkám v praxi staví insolvenční soudy a ostatní insolvenční správci. Rádi využijeme jeho služeb i v budoucnu.“

Mgr. Ondřej Jančařík, Head of Legal Dep. – W.A.G. payment solutions, a.s.

„Spokojenost s celkovým, a hlavně profesionálním přístupem a rychlou komunikací.“

Jana Hosk

„Při spolupráci s JUDr. Michalem Kalenským si především cením jeho právní erudovanosti, jeho flexibilního přístupu při řešení neobvyklých a velice specifických právních otázek a neposledně také vřelého a chápavého postoje ke svým klientům.

Jakub Klíma – filmový producent

„Pan JUDr. Kalenský je i přes svůj mladý věk vysoce profesionální, empatický, flexibilní a s obrovským rozhledem. Věcný, vždy pečlivě připravený, vysvětlí velmi srozumitelně i nereálnost požadavku a navrhuje řešení, pracuje velmi rychle. Platby za poskytnuté služby jsou velmi transparentní, snaží se problémy vyřešit co nejrychleji. Jsem maximálně spokojena s jeho prací a budu jej doporučovat nejen touto cestou.“

MUDr. Hana Turková, Ph.D.