S ČÍM VÁM POMŮŽEME

Nabízíme komplexní právní servis v oblasti SVJ a bytových družstev, při správě nemovitosti a při jednání s jednotlivými členy SVJ nebo družstva (včetně agendy vymáhání pohledávek). Obdobně zastupujeme naopak klienty při jednání a prosazování jejich zájmů vůči SVJ či družstvu. Právní pomoc poskytujeme také při založení, zrušení či likvidaci družstva nebo SVJ.

Klientům nabízíme:
 • založení SVJ a bytových družstev (zejména zpracování stanov a veškerých potřebných dokumentů včetně související komunikace s orgány veřejné moci) a jejich zápisy do veřejných rejstříků
  (rejstřík společenství vlastníků jednotek a obchodní rejstřík)
 • zajištění změny stanov a prohlášení vlastníka
 • příprava, svolání a realizace shromáždění SVJ a členských schůzí bytových družstev
 • zastoupení členů (vlastníků) na shromážděních a členských schůzích
 • poradenství při správě nemovitostí
 • vymáhání pohledávek v rámci správy společenství/bytového družstva za členy SVJ/bytového družstva včetně zpracování a podání předžalobní výzvy, návrhu na elektronický platební rozkaz, případně podání návrhu na exekuci (blíže zde),
 • pomoc při zrušení či likvidaci SVJ/bytového družstva
 • zastoupení SVJ/bytového družstva ve sporech s protistranou
 • sepis smlouvy o výstavbě
 • právní poradenství při zpracování prohlášení vlastníka o rozdělení domu na jednotlivé bytové jednotky

KOLIK VÁS TO BUDE STÁT

Odměna za právní služby je účtována zpravidla dle hodinové sazby 2 500 Kč až 3 500 Kč bez DPH.
Bližší informace o účtování hodinovou sazbou jsou dostupné zde.

Pro SVJ, bytová družstva nebo správce nabízíme i výhodné balíčky právních služeb, při nichž lze na základě rámcové dohody dosáhnout průměrné hodinové sazby 2 000 Kč bez DPH. Konkrétní kalkulace zpracujeme dle individuálních požadavků.

Založení SVJ nebo bytového družstva od 10 000 Kč do 30 000 Kč bez DPH
 • Zahrnuje prvotní konzultaci s advokátem, sepsání stanov, přípravu potřebných dokumentů pro založení SVJ nebo bytového družstva, koordinaci s notářem
 • Nezahrnuje poplatek za podání návrhu stanovený dle zákona o soudních poplatcích
Vymáhání pohledávek společenství nebo bytového družstva (bez rámcové dohody)
 • Prvotní porada s klientem a studium podkladů – 2 500 Kč bez DPH
 • Vypracování a odeslání předžalobní výzvy – 2 500 Kč bez DPH
 • Příprava návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu – 5 500 Kč bez DPH
 • Zastupování v soudním a exekučním řízení (v souvislosti s vymáháním pohledávek):
  • v případě úspěchu ve věci – odměna za „přísudek“ = z nákladů soudního řízení, které soud přizná úspěšné straně (náklady uhradí protistrana – neplatíte tedy nic navíc)
  • v případě neúspěchu ve věci – od 2 500 Kč bez DPH (v závislosti na výši žalované částky a počtu úkonů a soudních jednání)
 • Mimosoudní vyřešení sporu (sepis dohody o uznání dluhu, vyjednávání s protistranou apod.) – od 2 500 Kč bez DPH 

Související články

Koupě nemovitosti krok za krokem

Koupě nemovitosti představuje proces skládající se z několika kroků, které jsou navzájem provázané. Pokud se chystáte koupit byt, rodinný dům nebo jinou nemovitost, tento příspěvek Vám pomůže se v tomto procesu zorientovat....

číst více

reference

Profesionální přístup, doposud vždy správné posouzení věci, od provozních záležitostí SVJ až po jednání s finančním úřadem. Pokračujeme ve spolupráci.

Společenství vlastníků domu Soukalova č.p. 2180, Praha 4

„Tato advokátní kancelář našemu SVJ úspěšně pomáhá v boji s dlužníky, dostalo se nám i pomoci s nedořešenými věcnými břemeny. Děkujeme za spolupráci.

Lenka Hluší

JUDr. Kalenského nemohu jinak než chválit. Asi nevyjmenuji všechna pozitiva, která vyjadřují jeho práci. Přesný, rychlý, empatický, okamžitě reagující a řešící problémy, které mě, jako jeho klientovi přináší život. Za sebe i svoji firmu mnohokrát děkuji.

Petr Pašek

Mám rád chytré a příjemné lidi. V K2 legal jsem se s takovými lidmi setkal a celý průběh spolupráce mohu hodnotit velmi pozitivně. Profesionální, příjemné, rychlé jednání, které mi pomohlo dotáhnout řešené věci do úspěšného konce. Děkuji!

Michal Špak

„S advokátní kanceláří jsem spolupracoval při vymáhání pohledávek svých dlužníků. Se službami a přístupem jsem byl velice spokojený. Rád budu spolupracovat i v budoucnu. 

Jan Zdařil