S ČÍM VÁM POMŮŽEME

V oblasti veřejných zakázek jsme schopni komplexní odborné právní asistence. Máme zkušenosti s řadou zadávacích řízení, od přípravy zadávací dokumentace přes zpracování analýz pro zadavatele i dodavatele, zajištění podpory při účasti nebo vedení zadávacího procesu až po případnou právní pomoc před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Dodavatelům nabízíme:
 • analýza zadávací dokumentace a zhodnocení rizik vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
 • příprava a podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace
 • příprava a podání námitek proti postupu zadavatele
 • příprava či kontrola dokumentů vyžadovaných od dodavatelů při podání nabídky
 • komplexní právní pomoc při přípravě a zpracování nabídky
 • zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • zastupování v soudních řízeních před správními soudy
 • právní poradenství v rámci postupů mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek
Zadavatelům nabízíme:
 • due diligence v rámci zadávání veřejných zakázek
 • příprava zadávací dokumentace a právní pomoc při administraci zadávacího procesu
 • asistence v rámci předběžných tržních konzultací
 • analýza právních otázek v souvislosti se zákonnou regulací zadávacího řízení podle ZZVZ
 • analýza judikatury a rozhodovací činnosti ÚOHS
 • posouzení přípustnosti změny závazku podle ZZVZ
 • vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace
 • právní podpora při hodnocení žádostí o účast a nabídek dodavatelů
 • právní poradenství v rámci vyřizování námitek
 • zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • zastupování v soudních řízeních před správními soudy

KOLIK VÁS TO BUDE STÁT

Odměna za právní služby je účtována zpravidla dle hodinové sazby 2 500 až 3 500 Kč bez DPH.
Bližší informace o účtování hodinovou sazbou jsou dostupné zde. 

Orientační ceny některých úkonů:

 • Analýza zadávací dokumentace – 5 000 až 50 000 Kč bez DPH (dle rozsahu zadávací dokumentace)
 • Příprava a podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace – od 5 000 Kč bez DPH (nad rámec analýzy zadávací dokumentace)
 • Příprava a podání námitek – od 5 000 Kč bez DPH (nad rámec analýzy zadávací dokumentace)
 • Podání nabídky včetně kontroly požadovaných dokumentů – od 10 000 Kč bez DPH (dle rozsahu nabídky)

Související články

reference

„Advokátní kancelář K2 Legal s.r.o., resp. JUDr. Lukáš Klicpera, pro naši obec dlouhodobě zajišťuje advokátní služby a právní poradenství. V minulých letech nás zastupovala ve dvou významnějších právních sporech. V roce 2018 nás společnost úspěšně zastupovala při řešení sporu ve věcech vad, nedodělků a vymáhání smluvních sankcí na investiční akci „Oprava veřejné komunikace“. Advokátní kancelář k řešené problematice přistupovala velice profesionálně. Její výstupy byly se zástupci obce průběžně konzultovány a objasňovány. V roce 2020 nám advokátní kancelář pomohla vyřešit spor o oprávněnost výše obdržené fakturované částky za opravu požárního vozidla. Jednání bylo opět velice promptní a konstruktivní. Záležitost byla vyřešena v průběhu několika týdnů. Advokátní kancelář nám dále připravuje a poskytuje konzultační činnost ve věcech majetkoprávních (kupní smlouvy, věcná břemena) a dále nám pomáhá formovat a připravovat Smlouvy zejména kolem výstavby dopravní infrastruktury (Smlouvy o dílo, Plánovací smlouvy). Kladně zde hodnotíme její operativní přístup a znalosti, zejména v tomto speciálním segmentu stavebního práva.“

za obec Habrůvka, Martin Šimek – starosta

„Spokojenost s celkovým, a hlavně profesionálním přístupem a rychlou komunikací.“

Jana Hosk

„Se službami advokátní kanceláře K2 Legal jsem velice spokojená, oceňuji vstřícné a pohotové jednání paní Kateřiny Mencnerové. Vždy poradí, jak vyřešit daný problém. Moc nám pomohla a budu ráda, bude-li to možné, nadále využívat jejích služeb.

Pavla Macháčková

„Na K2 Legal se vždy s důvěrou obracím, pokud se jedná o otázky spojené s právem nemovitostí nebo insolvencí. Oceňuji zejména jejich odbornost a schopnost pomoci i při složitých vyjednáváních. Služby K2 Legal mohu vřele doporučit.“

Vít Hruška

Mám rád chytré a příjemné lidi. V K2 legal jsem se s takovými lidmi setkal a celý průběh spolupráce mohu hodnotit velmi pozitivně. Profesionální, příjemné, rychlé jednání, které mi pomohlo dotáhnout řešené věci do úspěšného konce. Děkuji!

Michal Špak